O metodzie
EEG Biofeedback

Czym jest terapia EEG Biofeedback?

Trening EEG Biofeedback to metoda terapeutyczna zwiększająca skuteczność funkcjonowania naszego mózgu. Jest to jedna z najlepszych metod, pozwalających na wyuczenie mózgu i jego podstawowych funkcji oraz naukę kontrolowania reakcji własnego organizmu. Metoda została stworzona w latach sześćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych, w Polsce jest stosowana od ponad dwudziestu lat.

Zasadą działania EEG Biofeedback jest odbiór sygnału z mózgu przez elektrodę, przekazanie sygnału do pacjenta w formie graficznej oraz przekazanie sygnału do terapeuty w celu ustawienia korzystnych parametrów pracy fal mózgowych. Wytworzenie odpowiedniego sprzężenia zwrotnego uruchamia proces uczenia się pozytywnych wzorców poprzez wzmacniane i hamowane odpowiednich częstotliwości.

Jak wygląda pierwsze spotkanie diagnostyczne?

Pierwsze spotkanie to konsultacja diagnostyczna, podczas której przeprowadzony zostanie wywiad z pacjentem, zapoznanie z metodą i urządzeniem oraz badanie diagnostyczne w celu ustalenia planu terapii. Badanie diagnostyczne ma na celu określenie jakich fal mózgowych jest za dużo, a jakich za mało w poszczególnych obszarach mózgu. Dzięki uzyskanym wartościom terapeuta może ustalić indywidualny plan terapeutyczny, poprawiający aktywność bioelektryczną mózgu czyli jego funkcjonowanie.

Zalecane badania przez rozpoczęciem treningu:

Warunkiem koniecznym rozpoczęcia skutecznej i bezpiecznej terapii biofeedback jest wykonanie badania EEG oraz kwalifikacja przez lekarza neurologa, z adnotacją o braku przeciwwskazań do podjęcia terapii biofeedback.

Jak wygląda trening?

Podczas treningu pacjent jest podłączony do specjalistycznego sprzętu za pomocą elektrod i wykonuje różne, zgodne ze wskazaniami terapeutycznymi zadania własnym umysłem, poprzez świadome kierowanie stanami umysłowymi w zakresie procesów uwagowych, które są wyświetlane w postaci atrakcyjnych gier komputerowych. W ten sposób uczy się koncentrować i skupiać uwagę przy jednoczesnym wyciszeniu i zrelaksowaniu, tak by prawidłowo wykonać zadanie i zdobyć jak największą liczbę punktów. Podczas treningu, pacjent rywalizuje z samym sobą, co motywuje do coraz większego wysiłku, dzięki temu mózg uczy się szybciej i wydajniej pracować.

Treningi obywają się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają ok. 45-60 minut w zależności od wieku, stopnia zaawansowania oraz stanu psychofizycznego. Przerwa między jednym a drugim treningiem nie powinna wynosić więcej niż 10 dni. Aby zapewnić ciągłość terapii istnieje możliwość przeprowadzenia indywidualnych sesji treningowych w miejscu zamieszkania pacjenta, poza godzinami pracy w gabinecie. 

Jak długo trwa terapia?

Skuteczność metody jest naukowo zbadana i potwierdzona. Warunkiem koniecznym jednak jest systematyczność, wytrwałość i zaangażowanie pacjenta.

Dla kogo terapia EEG Biofeedback?

Treningi EEG Biofeedback skierowane są dla osób, które chcą mieć wpływ na swoje życie, lubią się rozwijać, inwestować w siebie i stale podnoszą swoje kwalifikacje. Sprawdzi się u osób, które wykonują pracę twórczą, umysłową, kreatywną a ich wynagrodzenie zależy od wyników.

Na terapię mogą zgłosić się również rodzice dzieci w celu osiągnięcia lepszych wyników w nauce.

Wskazania:

Dzieci

 • zaburzenia koncentracji i pamięci
 • trudności w nauce, dysleksja, dysortografia, dyskalkulia
 • nadpobudliwość
 • stres, lęki, fobie
 • nieśmiałość, brak pewności siebie
 • zachowania agresywne
 • zwolnienie toku myślenia, zapamiętywania
 • obniżona kreatywność
 • słabe wyniki w dziedzinach wymagających koncentracji uwagi (sport, muzyka)
 • trudności w nauce języków obcych

Dorośli

 • przewlekły stres, przemęczenie
 • obniżona kreatywność
 • napięcie emocjonalne, nadwrażliwość
 • brak pewności siebie
 • zaburzenia lękowe, nerwicowe
 • bezsenność
 • bóle głowy
 • zaburzenia koncentracji
 • kłopoty z pamięcią
 • trening i dla sportowców zawodowych i amatorów
 • sesje egzaminacyjne, nauka języków obcych

Co można zyskać dzięki terapii EEG Biofeedback?

 • wydajniejsza, efektywniejsza praca, lepsze wyniki
 • pewność siebie, spokój wewnętrzny
 • nauka umiejętności wchodzenia w stan relaksacji
 • redukcja napięcia oraz poprawa nastroju
 • rozwój/wzrost kreatywności
 • poprawa planowania, lepsza organizacja
 • sprawniejsze podejmowanie decyzji
 • skrócenie czasu reakcji, jasność umysłu
 • poprawa jakości snu
 • poprawa pamięci i koncentracji uwagi
 • poprawa wyników w nauce
 • poprawa wyników w sporcie
 • łatwiejsze przyswajanie języków obcych

Jakim aparatem prowadzona jest terapia EEG Biofeedback?

Terapia przeprowadzana jest najnowocześniejszym aparatem EEG Biofeedback firmy Elmiko, posiadającym 4-kanałową głowicę wzmacniaczy biologicznych z czujnikiem saturacji i rytmu serca SpO2 NoninXpod (jako 5 kanał) oraz specjalistyczne oprogramowanie systemu do analizy i sterowania czynnością bioelektryczną mózgu podczas treningu.

Z aparatów firmy Elmiko korzystają zarówno instytuty naukowe, uniwersytety, szpitale, jak i małe, prywatne gabinety w wielu krajach. Jakość aparatów jest potwierdzona przez System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 13485:2012 certyfikatem firmy TÜV Rheinland oraz medycznym certyfikatem CE.

Certyfikat ISO
format PDF (457.86 KB)
Deklaracja zgodności WE
format PDF (660.05 KB)